Autor

Prof. dr Mario Glauert

Prof. dr Mario Glauert (ur. 1969 r. w Berlinie) jest absolwentem Freie Universität w Berlinie, gdzie studiował historię i germanistykę. W 1999 r. obronił dysertację pt. „Pomezańska kapituła katedralna w latach 1284-1527. Badania nad dziejami, strukturą i prozopografią” (Das Domkapitel von Pomesanien (1284-1527). Untersuchungen zur Geschichte, Struktur und Prosopographie) napisaną pod kierunkiem prof. Dietricha Kurzego.

W latach 1999-2001 odbywał staż archiwalny w Tajnym Państwowym Archiwum Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz) w Berlinie oraz w Szkole Archiwalnej w Marburgu. Od 2002 r. jest pracownikiem Brandenburskiego Głównego Archiwum Krajowego (Brandenburgisches Landeshauptarchiv) w Poczdamie; w 2020 r. objął stanowisko dyrektora tej instytucji.
W 2011 r. uzyskał honorową profesurę na Wydziale Informacji Naukowej Szkoły Wyższej w Poczdamie (Fachhochschule Potsdam).

Mario Glauert jest autorem monografii i artykułów z zakresu średniowiecznych dziejów diecezji pomezańskiej oraz archiwistyki.

Tłumacz, redaktor

dr hab. Radosław Biskup, prof. UMK

Dr hab. Radosław Biskup, prof. UMK (ur. 1976 w Malborku); pracownik Katedry Historii Skandynawii i Europy Środkowo-Wschodniej w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu. Stypendysta DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst), KAAD (Katholischer Akademischer Ausländer Dienst), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Fundacji Lanckorońskich.

Autor publikacji poświęconych średniowiecznym dziejom Kościoła, wydawca źródeł, popularyzator historii i tłumacz. Laureat Nagrody im. Aleksandra Gieysztora oraz Nagrody im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego. Członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Historischer Verein für Ermland i Historische Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung; członek rady naukowej serii wydawniczej „Ecclesia Clerusque Temporibus Medii Aevi”; członek rady naukowej Muzeum Diecezji Elbląskiej; kierownik projektu „Słownik historyczno-geograficzny Prus w średniowieczu”.